ای ستاره،ای ستاره غريب
ای که نميشناسی مرا و نمی‌شناسمت...
گر که دست من به دامنت نمی‌رسد
ليک صدای گريه‌ام به آسمان رسيد

بی‌تو در حصار شب سياه
عقده‌های گریه شبانه‌ام
در گلو شکسته می‌شود ولی...
دانم امشب اشک من به دامنت چکيد...!!!؟؟؟