میان بهت و سکوت درد

شبی به دلتنگی خود خندیدم .....

من آنشب باور نمی کردم

میان همه گلها گل امید را چیدم.....

 

خدا را شکر

بالاخره بعد از اینهمه مدت تونستم یه سر و سامانی به اوضاع بدم.....