همیشه برداشتن اولین قدم سخت ترین کاره     پ ن: استعفام را دادم و پذیرفته شد!!!!! بالاخره طلسم شکست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! من الان سه ساله ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 28 بازدید
شهریور 96
1 پست
دی 89
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
2 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
8 پست
آبان 82
6 پست
مهر 82
7 پست
شهریور 82
8 پست
مرداد 82
14 پست
تیر 82
3 پست