به که گويم من که مرا غمی است از نگاه تو....

به که گويم من که تنها درمان اين غم هم نگاه توست......

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
سارا

انگاه که بياموزيد با عشق زندگی کنيد زندگی کردن را آموخته‌ايد.

زوربا

نگاه همیشه بیانگر رویاهاست............