مرا در دل غمی هست.....

          غمی که وسعت آن را اشکهايم نمايان ميسازد.....

/ 3 نظر / 4 بازدید
سارا

دنيايی که توش زندگی می‌کنيم ارزش غم و غصه رو نداره هرچند که گاهی اين غم‌ها اجتناب ناپذيرند..... راستی جات خيلی خاليه....

عليرضا

نرجس جان . . . آخه اگه ما آزادی داشتيم که تو اينقدر غصه نمی خوردی . . . تو دلم غم داره غوغا می کنه . . . مشتم و پيش همه وا می کنه . . . اگه حتی گم بشم تو خواب عشق . . . حتی اونجام من و پيدا می کنه . . . تقديم به نرجس عزيز . . . بازم بيا پيشم . . .