فانوس نگاه

نمی‌دانم چه ميگويم ...

چرا بيهوده غمگينم

من اين را خوب می‌دانم

که در هفت آسمان هم نيست

برايم هيچ فانوسی...............

      تا بياويزم به قلبم..........

                   که روشن گردد از آن خانه دل..........................

 

                                                                             هزاران بار نفرين بر من ودل

/ 3 نظر / 2 بازدید
sarah

اخ گفتی....هزاران نفرين بر من و اين دل .....

sarah

فطرت من خودم برای تو فانوسم