لحظه های با تو بودن

تو دنیایی که برام ساختند وجود تو مثل خورشید می درخشه.....

تو دنیایی که اسیرم کردند حضور تو گرمم می کنه......

تو دنیایی که دیگه هیچی ندارم تو همه چیز منی!!!!...............

 

 

باور لحظه های با تو بودن خیلی سخته وقتی هنوز ناباورم......

 

/ 0 نظر / 25 بازدید