باز هم غم بی‌پدری

 و اين بار برای يک دوست

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
نرجس

مراسم روز جمعه خيابان پيروزی مسجد

دلداده تو

خدا صبر را نثار همه کسانی که عزیز از دست دادند بکنه.