غم من

 خداوندا مرا در دل غمی هست...

غمی که تنها به تو توانم گفت...

غمی که از فراسوی دلم سوسو ميکشد ...

                      وشعله آن وجودم را می سوزاند....؟؟؟!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید