ای باد گر از کوی نگارم گذری کردی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از جانب من صد بوسه نثار قدمش کن.....

 

گر روی بگرداند و به راهه دگری رفت

یک چند نظر بهر دل از پا تا به سرش کن.....

 

 

 

/ 8 نظر / 4 بازدید
........

يادت نره!!!!!!

شهاب ( یه پسر معمولی )

خوب شما دوتا با هم لاو می ترکونيد ها ... ! از لاو ترکوندن خوشم مياد اونم اگه دوستام اين کار رو بکنن ! و البته خودم !

anotherone

گوش اين شهاب رو بايد بپيچونما ... و يه عرض ديگه هم دارم . این شکلی : هيچ کاری را به دست واسطه انجام ندهید ! مخصوصا ارسال بوسه ...

zoba

سحر بلبل حکايت با صبا کرد/ سلام..معلومه کجايی؟ قرار بود خبر بدی!!.. به دوستان دم دست هم سلام برسون.. شاد باشيد

امشاسپندان

خوب شهاب جان جوون هستند.گير نده!احوال شما چطوره نرجس جون؟

محمد

سلام چی بگم که ازگفتن عاجزم منتظر م

Pedydeth

صد بار اومدم اينجا دويست بار اين شعرتو خوندم همش هم آخرش تو قافيش گير كردم سيصد بار اين كامنت رو باز كردم كه بنويسم ..... امممممممما عجيب بود هر دفه يه چيزي ميشد ، يا كامپيوتر ميتركيد ، يا دوستم زنگ ميزد جرئت نداشتم پشت خط نگهش دارم ، يا اين عكسه نميومد ، يا .... خودم شاخ درآورده يودم كه چرا اينجوري ميشه ، طلسم شده بود يه جورايي هر چي هم ميخواستم بگم ديگه يادم رفت !